Техническая программа 5 - кю (гокю)

Количество тренировок - 30 (со дня последней сдачи)

Количество месяцев - 4 (со дня последней сдачи)

Ханми - (миги но ханми, хидари но ханми)

Тай сабаки - перемещение тела (цуги аши, аюми аши, уширо тенкан, тэнкай аши, иримитэнкан)

Укеми ваза - кувырки, падения (мае, усиро, йоко укеми)

Тачи ваза - техника, исполняемая в стойке

 1. Тай но хенко - Кихон
   
 2. Кокю хо кихон - Моротедори
   
 3. Дай иккё осае омоте, ура ваза - Шоменучи
   
 4. Ирими наге - Шомен учи
   
 5. Шихо наге омоте, ура ваза - Кататедори

Сувари ваза - техника, исполняемая на коленях
 

 1. Дай иккё осае омоте, ура ваза - Шомен учи
   
 2. Кокю хо Риоте дори (чудан)

Буки ваза - техника с оружием

Кен субури (Нанахон) - 7 рубящих упражнений с мечом

 1. Ичи но субури
   
 2. Ни но субури
   
 3. Сан но субури
   
 4. Ён но субури
   
 5. Го но субури
   
 6. Року но субури
   
 7. Сичи но субури

Дзё ваза

Року но дзё ката - Дзё ката на 6 движений